c

Skanska säljer fastighet i Göteborg för 420 miljoner kronor

Pressmeddelande 2013-05-23 08:30 CET

Skanska avyttrar det nybyggda hotellet Radisson Blu Riverside Hotel i Göteborg till Fastighets AB Balder. Byggnaden innefattar 265 hotellrum som drivs av Winn Hotel Group under varumärket Radisson Blu genom ett långt hyresavtal. Köpeskillingen är cirka 420 miljoner.

Förvärvet genomförs som bolagsöverlåtelse och avser fastigheten Lindholmen 39:2. Byggnaden har en uthyrningsbar area om cirka 13 300 kvadratmeter. Hotellet är beläget i hjärtat av framgångsrika Lindholmen Science Park.

Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöklassningssystemet LEED med ambitionen att erhålla nivån guld.

– Vi på Skanska är mycket stolta över att i egen regi ha utformat, finansierat och byggt Göteborgs mest gröna, moderna och vattennära hotell. När projektet nu står klart ser vi Balder som en stark och naturlig aktör att ta stafettpinnen för det fortsatta ägandet och förvaltandet av Göteborgs nya landmärke, säger Ahmed Fetibegovic, transaktionsansvarig Skanska Sverige AB.

Balder, som tidigare också förvärvat det kommande Radisson Blu-hotellet i Lund, blir genom detta förvärv också en tongivande aktör på Lindholmen.

– Skanska har genomfört ett fantastiskt arbete med att uppföra detta landmärke i Göteborg, vilket kommer att passa mycket bra in i Balders Göteborgsbestånd, säger Erik Selin, vd Fastighets AB Balder.
 
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. För Skanska är avyttringen av hotellet är en viktig milstolpe för att fortsätta bygga morgondagens Göteborg genom kommersiella utvecklingsprojekt.