c

Framtidens fönster sparar tid, miljö och pengar

Pressmeddelande 2013-09-03 09:30 CET

Skanska har i samarbete med Elitfönster utvecklat ett nytt grönt fönsterkoncept. Förutom förbättrad energiprestanda under driften av huset är målet att spara både tid och pengar genom förkortad montagetid under byggnationen.

Elitfönster har i samarbete med Skanska utvecklat en ny generation fönster för mer energieffektiva byggnader – Elit xceed Green Windows.

– För oss på Skanska är hållbarhet alltid i fokus och vi försöker ständigt hitta effektiva lösningar för att kunna bygga våra projekt med en så begränsad miljöpåverkan som möjligt. Fönster har traditionellt varit en av de svagaste länkarna sett till kostnad och energiprestanda, vilket fick oss att ta initiativet till att hitta nya lösningar, säger Ola Jansson, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Fönstren är en del av ett system för grönt byggande som inte bara ska förbättra energieffektiviteten utan även ekonomin, både i drift och byggnation. Montaget underlättas av en ny typ av fönsterkarm som innebär färre arbetsmoment och därmed kortare montagetid. De nya fönstren bidrar till att öka produktiviteten i grönt byggande och till att fler husägare kan få en mer energisnål byggnad.

– Tack vare ett stort engagemang i projektet har samarbetet mellan Skanska och Elitfönster möjliggjort utveckling av nästa generations energisnåla fönster. En besparing som lever med huset genom många år, säger Peter Isaksson, försäljningsdirektör på Elitfönster.

Fönsterkonceptet presenteras under Skanskas Gröna Vecka den 2-6 september 2013. Under Skanskas Gröna vecka tas en rad initiativ ute på våra arbetsplatser i Sverige för att öka medvetenheten om miljöfrågor och grönt byggande hos våra medarbetare, kunder och andra samarbetspartners.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440