c

Skanska ökar fokus på affärsutveckling och utser också ny vd för Skanska Fastigheter Stockholm

Pressmeddelande 2008-01-23 08:57 CET

Skanska Kommersiell Utveckling Norden ser nya affärsmöjligheter och förstärker affärsenheten och ledningsgruppen med en ny position för affärsutveckling. Håkan Danielsson, nuvarande vd för Skanska Fastigheter Stockholm tillträder sin nya position som Chef Affärsutveckling den 1 augusti 2008 efter sex månaders föräldraledighet.