c

Camilla Wieslander ny VD för Skanska Öresund

Pressmeddelande 2011-12-13 11:08 CET

Camilla Wieslander blir ny VD för Skanskas kommersiella fastighetsverksamhet i Malmö, Skanska Öresund. Camilla har sedan augusti arbetat som tillförordnad VD i samband med Staffan Haglinds föräldraledighet.

Den 1 januari 2012 kommer Staffan Haglind att tillträda tjänsten som Green Business Officer (GBO) i Skanska, vid den globala enheten med fokus på grönt byggande och gröna affärer. Staffan efterträder Cecilia Fasth som sedan i augusti arbetar som vice VD i Skanska UK.

Camilla Wieslander har arbetat i olika positioner inom Skanska-koncernen sedan 1995, senast som marknadschef och ansvarig för fastighetstransaktioner i Malmö.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt såsom kontor, logistik och volymhandelsanläggningar. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Kontakter

Kontakta: Jan Odelstam, Affärsenhetschef
Telefon +46104481525
Kontakta: Camilla Wieslander, VD
Telefon +46104483289