c

Skanska tecknar hyresavtal med Sony Ericsson Mobile Communications AB i Lund

Pressmeddelande 2008-07-21 08:30 CET

Skanska Öresund har tecknat hyresavtal med Sony Ericsson Mobile Communications AB om drygt 11 000 kvm för kontorsfastigheten Forskaren i Lund NE. Avtalet innebär att Sony Ericsson Mobile Communications AB hyr samtliga ytor på fastigheten och medför att Skanska startar byggnationen även av den andra etappen. Den första etappen påbörjades i januari 2008, total investering för båda etapperna uppgår till ca 240 miljoner kronor. Inflyttning sker under 2009.