c

Skanska utvecklar ett nytt huvudkontor och lager åt Subaru Nordic utanför Malmö

Pressmeddelande 2012-08-09 09:00 CET

Skanska utvecklar ett nytt nordiskt huvudkontor, centrallager och tekniskt utbildningscenter för Subaru i Burlöv utanför Malmö om totalt 9 655 kvm.

Byggarbetet påbörjas inom kort och inflyttning är planerad till våren 2013.

Skanska och Subaru har ambitionen att certifiera fastigheten enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED ("Leadership in Energy and Enviromental Design"). LEED är ett internationellt system för miljöcertifiering av byggnader. Resursanvändning, byggnadens läge, utformning och inomhusklimat samt minimering av energiförbrukning och avfall ligger till grund för en LEED-klassificering.

– Genom flytten till Malmö koncentrerar vi verksamheten till en expansiv region och får en bättre logistik, säger Torbjörn Lillrud, vd för SUBARU Nordic AB.

Skanska har under en längre tid byggt upp en omfattande kompetens inom utveckling av logistikfastigheter i Norden.

– Vi har tidigare utvecklat både logistikfastigheter och handelsplatsen St Bernstorp och det känns glädjande att få utveckla ytterligare ett projekt i området. Dessutom är vi mycket nöjda med att arbeta tillsammans med Subaru Nordic som precis som Skanska jobbar aktivt med hållbarhet och miljö, säger Örjan Rystedt, marknadsområdeschef för Logistik inom Skanska Fastigheter Göteborg.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.