c

Skanska gör bytesaffär om totalt 204 miljoner kronor

Pressmeddelande 2011-04-06 13:01 CET

Skanska har genom ett byte förvärvat fastigheten Göteborg Kallebäck 2:5, Tändstickan, för 21 miljoner kronor av Eklandia Fastighets AB. I utbyte har Skanska avyttrat kontorsfastigheten Göteborg Lundbyvassen 3:1 till Eklandia för 183 miljoner.

Fastigheten Tändstickan, har en byggrätt om 38 000 kvm kontor med tillhörande parkering. Skanska kommer omgående att påbörja ett utvecklingsarbete och förädling av fastigheten mot inriktningen "Green Mixed Use”, det vill säga en grön fastighet innehållandes kontor, bostäder och verksamheter.

Den av Eklandia förvärvade fastigheten Lundbyvassen är på cirka 10 000 kvm och är fullt uthyrd till bland annat ESAB och Västra Götalands Regionen.

Parterna tillträder fastigheterna i mitten av april 2011.

– Genom affären visar vi att våra egenutvecklade fastigheter med stabila hyresgäster är attraktiva för fastighetsmarknaden. Förvärvet ger oss möjligheter till att även fortsättningsvis kunna erbjuda hyresgäster och investorer moderna och gröna fastigheter, säger Micko Pettersson, VD, Skanska Fastigheter Göteborg.

 

– Förvärvet av fastigheten Lundbyvassen 3:1 kompletterar våra befintliga fastigheter på Lindholmen och det känns väldigt positivt att vi kan expandera i ett område som är under stark utveckling. Vi ser också fram emot att följa Skanskas utveckling av vår avyttrade fastighet Tändstickan med inriktningen ”Green Mixed Use”, säger Tage Christoffersson, VD Eklandia Fastighets AB.

 

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.