c

Skanskas förvärv av VVS-installationsföretaget TKI genomfört

Pressmeddelande 2011-03-21 13:00 CET

Konkurrensverket har nu godkänt Skanskas förvärv av det svenska installationsföretaget TKI. Därigenom kan förvärvet nu slutföras.

TKI är ett entreprenadföretag i VVS-branschen med huvudkontor i Umeå. Omsättningen var under 2009 cirka 250 miljoner kronor och företaget har cirka 130 anställda. TKIs ventilations- och rörkompetens kompletterar Skanska Installations el-, tele-, data- och serviceenheter i både Stockholm/Mälardalen och Norrland. Skanska Installation ingår i affärsenheten Skanska Sverige och hade 2010 en omsättning om 600 miljoner kronor och cirka 550 anställda.

Förvärvet av TKI ligger i linje med Skanskas ambition att bli en komplett och ledande aktör på installationsområdet. De allt hårdare energikrav som marknaden står inför medför behov av en gedigen kunskap på alla områden, inte minst installationsområdet, för att bli marknadsledande. För att lyckas med detta är förvärvet av TKI viktigt. 

Skanskas målsättning är att TKIs kunder och leverantörer framdeles skall få tillgång till Skanska Sveriges samlade erfarenhet och kompetens inom installation, samtidigt som TKI kommer att bidra med värdefull kompetens inom Skanska.