c

Grönt pris till MittSverige Vatten som utses till bästa samarbetspartner av Skanska

Pressmeddelande 2014-06-04 08:30 CET

MittSverige Vatten tilldelas gröna priset av Skanska för VA-projekt Alnö där företaget tillsammans med Skanska utvecklat lokalanpassade arbetsmetoder och gröna lösningar för att skydda den känsliga skärgårdsmiljön.

Sundsvallsföretaget vinner i kategorin bästa samarbetspartner då man visat stor öppenhet för förslag och lösningar i samband med VA-projektet Alnö.

– Att bygga på en ö med komplexa markförhållanden och känslig skärgårdsmiljö har verkligen satt oss på prov. I det arbetet har MittSverige Vatten varit en värdefull samarbetspartner som visat stor öppenhet för förslag och lösningar, säger Peter Nylén, projektchef för Alnö, Skanska Sverige.

För att minska påverkan på den känsliga skärgårdsmiljön har projektet till exempel optimerat transporterna, minimerat schaktarbetena genom styrd borrning och återanvänt bergmaterial och överblivet VA-ledningsmaterial. Projektet har även arbetat nära kommunens miljökontor för att minimera påverkan för närboende.

– Med det här priset vill vi uppmärksamma MittSverige Vatten som har visat visar starkt stöd och intresse för att utveckla socialt och miljömässigt hållbara lösningar och arbetsmetoder, säger Peter Nylén.

Skanska delar ut det Gröna framtidspriset för att lyfta fram kunder och samarbetspartners som bidrar till användningen av gröna lösningar och driver på ett hållbart samhällsbyggande.

Prisutdelningen äger rum på Café Piren, Raholmsvägen 110 B, kl. 14.00. Media är välkomna att delta. För mer information kontakta Peter Nylén, projektchef, tel: 010-448 85 06.