c

Skanska avvecklar en av sina husfabriker i Gullringen

Pressmeddelande 2011-11-15 12:30 CET

Skanska Trähus småhusfabrik i Gullringen kommer att avvecklas. Den andra husfabriken på orten fortsätter däremot sin produktion av BoKlok flerbostadshus. 44 medarbetare varslas nu om uppsägning, ett varsel som kan komma att beröra båda fabrikerna enligt turordningsreglerna.

Efterfrågan på Skanskas småhus har inte utvecklats enligt plan. I och med att Skanska inte lyckats hitta någon ersättningsverksamhet för småhusfabriken har detta resulterat i övertalighet.

Den andra fabriken på orten, ”BoKlok-fabriken”, berörs däremot inte av avvecklingen utan fortsätter planenligt sin produktion. Däremot kan den enligt turordningsreglerna komma att påverkas av varslet.

– Det är mycket tråkigt att behöva stänga småhusfabriken, en av våra fabriker här i Gullringen. Vårt mål är ju att vi ska kunna behålla så många  som möjligt av våra medarbetare. Samtidigt som jag är ledsen över avvecklingen är jag glad att produktionen i BoKlok-fabriken fortsätter enligt plan, säger Roger Pettersson, chef för Skanska Trähus.

Produktionen i småhusfabriken bedöms pågå till och med april 2012.