c

Skanska och Areim bildar joint venture-bolag för utveckling av gröna bostäder i Hammarby Sjöstad

Pressmeddelande 2013-12-09 14:15 CET

Skanska och Areim bildar ett joint venture-bolag för att utveckla bostäder i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Joint venture-bolaget förvärvar cirka 700 byggrätter av Skanska för ett marknadsvärde på cirka 750 miljoner kronor. Affären resultatförs i kvartal 4, 2013.

Bolaget, under namnändring till Sjöstadsbo AB, ägs till 50 procent var av Skanska och Areim. Syftet med bolaget är att utveckla god boendekvalitet med mycket bra miljöprestanda och initialt bygga cirka 700 lägenheter. Ambitionen är att Areim tillför ytterligare 300 byggrätter som joint venture-bolaget utvecklar. Parterna har tidigare framgångsrikt utvecklat Kv Välbehaget vid Västermalmsstrand, Sveriges första LEED-registrerade bostadsprojekt.

Markarbeten har påbörjats och säljstart för de första lägenheterna planeras till januari 2014. Skanska kommer att vara totalentreprenör för Sjöstadsbo ABs projekt. Skanska Sverige kommer att utföra arbetet etappvis åren 2014–2021 och det totala entreprenadvärdet beräknas till två miljarder kronor. Entreprenaderna orderanmäls när Sjöstadsbo AB tar investeringsbeslut för respektive etapp.

– Samarbetet med Areim skapar förutsättningar för Skanska att bli en större aktör på bostadsmarknaden. På det här sättet får vi en bra möjlighet att snabba på bostadsbyggandet i Stockholm, säger Björn Mattsson, regionchef, Nya Hem, Skanska Sverige AB.

– Det ska bli oerhört roligt att återigen utveckla miljöprofilerade och attraktiva bostäder i Stockholm. Areim har omfattande erfarenhet av att utveckla och skapa unika fastighetskoncept och det här är ett projekt som ligger väl i linje med vår affärsmodell, säger Therese Rattik, VD på Areim.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.