c

Green Tenant Award 2012

Pressmeddelande 2011-09-21 09:15 CET

Nu lanseras Green Tenant Award, ett miljöpris som syftar till att stimulera och utveckla miljöarbetet bland Stockholms kontorshyresgäster. Initiativtagare till tävlingen är Nextport, Skanska Fastigheter och Tengbom, i samarbete med Fastighetsnytt.  Tävlingen kommer att presenteras under årets upplaga av Business Arena, på Stockholm Waterfront Congress Centre den 21–22 september.

Green Tenant Award vänder sig till kontorshyresgäster som medvetet och målinriktat satsar på att, ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, göra sina arbetsplatser bättre. Tävlingen vill lyfta fram de företag som arbetar för att förbättra sin egen kontorsmiljö och företagets miljöpåverkan; miljövänliga materialval, tekniska systemval som lett till energibesparingar, ökad miljömedvetenhet eller ökat välmående hos medarbetarna.

– Green Tenant Award vill premiera företag med kontorsmiljöer som uppmuntrar till minskad miljöpåverkan genom lösningar som underlättar för medarbetarna att bidra till ett hållbart samhälle, något som kommer alltmer i fokus när man skapar kontorsmiljöer, säger Magnus Meyer, VD på Tengbom.

Alla företag i Stockholmsområdet är välkomna att delta i tävlingen. Du kan nominera din egen eller någon annan organisation. Nomineringar görs på www.greentenantaward.se. Deadline: 31 maj 2012. Priset delas ut i samband med Business Arena i september 2012 och kommer att vara årligen återkommande. 

Tävlingen Green Tenant Award är öppen för samtliga kontorshyresgäster i Stockholm som uppfyller följande kriterier:

- Företagets miljöpolicy är förankrad och känd i organisationen.
- Företaget har tagit ett beslut att medverka mer miljövänligt. Detta skall vara en uttalad målsättning som är känd hos personalen.
- Företaget har en inköpspolicy som styr mot miljövänliga alternativ.