c

Skanska och Göteborgsregionens beslutsfattare diskuterar hållbar tillväxt

Pressmeddelande 2011-03-28 08:00 CET

För fjärde året i rad bjuder Skanska in beslutsfattare och aktörer i samhällsbyggnadsfrågor i Göteborgsregionen till Skanskas Framtidsdag den 29 mars. Media är välkomna att delta vid Skanskas Framtidsdag.

Eftermiddagen den 29 mars bjuder Skanska in beslutsfattare och aktörer i samhällsbyggnadsfrågor till en inspirerande eftermiddag för att diskutera nya idéer för att förena regionens tillväxt med ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska AB, och Cecilia Fasth, Skanskas Green Business Officer kommer att visa några av de viktigaste globala trenderna som vi ser inom hållbart samhällsbyggande.

Jytte Guteland, SSU-ordförande, kommer att berätta om socialdemokraternas planer och visioner för en hållbar infrastrukturpolitik.

Gert-Inge Andersson, ordförande i Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen berättar om de planer som finns kring regionens utveckling mot 2020.

Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm och författare till boken Nextopia, kommer att reflektera kring hur vi ska anpassa oss till det hållbara samhället och vad det ställer för krav på samhällsbyggarna.

Studenter från Chalmers presenterar en vision för hur en framtida, hållbar Göteborgsregion kan se ut 2030.

Seminariet avslutas med en debatt mellan några av regionens tongivande politiker och samhällsdebattörer om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för ökad tillväxt och hållbarhet i framtiden.

Tid: Tisdagen den 29 mars kl 12:30-17:00

Plats: Hotel 11, Maskingatan 11, Eriksberg, Göteborg.

För fullständigt program och mer information, gå till www.skanska.se/skanskasframtidsdag.

Välkomna!