c

Viktiga händelser för Skanska i Sverige 2007

Pressmeddelande 2008-02-07 10:14 CET

• Nytt bostadsområde erbjuder klimatneutralt boende
• Energianvändningen ned med 25 procent — Green Building
• Inköpsarbete sänker kostnader
• Positiv trend inom friskvård

Skanskas verksamhet i Sverige är inriktad på att utveckla och bygga bostäder, offentliga och kommersiella lokaler samt att bygga och underhålla infrastruktur med en närvaro på över hundra orter. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter, Skanska Sverige, Skanska Nya Hem samt Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

Samtliga Skanska-enheter som är verksamma i Sverige hade ett starkt 2007. Ett fördjupat samarbete mellan enheterna stärker Skanskas roll som samhällsbyggare. Som samhällsbyggare tar Skanska ett helhetsansvar och utvecklar och bygger den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i.

Bokslutskommunikén för hela Skanska-koncernen går att ladda ner från www.skanska.com