c

Skanska sluter ramavtal med Posten

Pressmeddelande 2013-07-12 09:00 CET

Skanskas byggserviceverksamhet, Skanska Direkt, har slutit ett ramavtal med Posten Meddelande AB. Avtalet som löper till och med januari 2016 innefattar varierande byggservicetjänster för Postens postombud runt om i Sverige.

Posten ombud. Foto: Mads Armgaard, Posten

Posten Meddelande AB har i dagsläget cirka 1 600 postombud. Postombuden återfinns främst i Dagligvaruhandeln, exempelvis hos ICA, Coop och Axfood. Skanska Direkts uppdrag blir att hjälpa till vid nyetableringar, ombyggnationer, byggservice med mera.

– Vi är väldigt glada över detta rikstäckande avtal som sätter vår organisation på prov då Posten Meddelande AB är väl representerat runt om i landet. Med vår erfarenhet av att arbeta samordnat och likartat med den här typen av uppdrag i hela landet hoppas vi på att kunna vara ett effektivt stöd i Postens fortsatta utveckling av servicen, säger Per Hylén, chef för Skanska Direkt.

Skanska Direkt AB är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB med omkring 1 200 medarbetare som återfinns på cirka 50 orter över hela landet. Bolaget verkar inom områdena renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) åt kunder inom såväl det offentliga som det privata näringslivet.