c

Skanska bygger motorväg på E20 förbi Götene

Pressmeddelande 2006-11-21 11:00 CET

Skanska Sverige AB har fått i uppdrag av Vägverket att bygga 12 kilometer motorväg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 mellan Holmestad och Lundsbrunn i västra Götaland. Ordersumman är 232,5 miljoner kronor. Projektet startar vintern 2006/2007 och beräknas vara klart hösten 2008.