c

Skanska köper centralt belägen byggrätt i Göteborg

Pressmeddelande 2013-08-15 08:30 CET

Skanska fortsätter utvecklingen av flexibla och miljöprofilerade kontorsfastigheter i Göteborg och avser att påbörja byggnation vid Parkgatan intill Gamla Ullevi under det sista kvartalet 2013.

Skanska förvärvar byggrätten Heden 47:3 och avyttrar samtidigt två fastigheter vid Skeppsbron till Älvstranden Utveckling AB. Den nya marken ger Skanska möjlighet att utveckla ännu en profilbyggnad med nya miljöcertifierade kontorslokaler i centrala Göteborg.

– Under våren har vi märkt en ökad efterfrågan på kontorslokaler i Göteborg, och vi har nu påbörjat diskussioner med intresserade hyresgäster till vårt nya projekt vid Gamla Ullevi. Förvärvet av Heden 47:3 ligger helt i linje med vår strategi att utveckla nya, gröna kontorsfastigheter i attraktiva lägen, säger Micko Pettersson, vd Skanska Fastigheter Göteborg AB.

Fastigheten är belägen vid Parkgatan i anslutning till Gamla Ullevi och kommer färdigutvecklad att omfatta en 10 våningar hög kontorsbyggnad om cirka 8 500 kvm.

– Köpet av fastigheterna var ett viktigt steg för att kunna påbörja utvecklingen av området vid Skeppsbron. Samtidigt känns det positivt att affären bidrar till att Göteborg stärker sin konkurrenskraft och tillgodoser efterfrågan på kontorslokaler genom ett nytt kontorshus vid Gamla Ullevi, säger Olle Lindkvist, vd på Älvstranden Utveckling.

Under hösten färdigställer Skanska om- och tillbyggnaden av kontorshuset vid Kilsgatan 4 i Gullbergsvass. Vid årsskiftet står även ÅF huset i Kallebäck med 15 000 kvm kontorslokaler klart dit bl a teknikkonsulten ÅF och tv-operatören Sappa flyttar in. Båda fastigheterna är pre-certifierade enligt LEED Platinum och kommer att certifieras enligt EU GreenBuilding.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440
Kontakta: Jonas F Karlsson, Transaktions- och Fastighetschef
Telefon +46104484448