c

Skanska går över till miljödiesel för 1000 tunga fordon

Pressmeddelande 2004-09-01 14:52 CET

Skanska går över till att använda miljödiesel i alla tyngre fordon och maskiner. Övergången till miljödiesel är en av Skanskas åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen. Det är i samband med att Skanska Sverige nu förnyat sitt rikstäckande avtal med Statoil som övergången till miljödiesel sker. Miljödiesel innehåller en inblandning av 2 procent förnyelsebart bränsle: rapsmetylester (RME).


Pressmeddelande från Skanska Sverige


2004-09-01

Skanska går över till miljödiesel för 1000 tunga fordon

Skanska går över till att använda miljödiesel i alla tyngre fordon och maskiner. Övergången till miljödiesel är en av Skanskas åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen.

Det är i samband med att Skanska Sverige nu förnyat sitt rikstäckande avtal med Statoil som övergången till miljödiesel sker. Miljödiesel innehåller en inblandning av 2 procent förnyelsebart bränsle: rapsmetylester (RME).

Främst är det tunga fordon och maskiner som lastbilar, grävmaskiner, hjullastare och asfaltmaskiner som drivs med diesel.

- I och med övergången till miljödiesel så drar vi ett strå till stacken för att minska koldioxidutsläppen som påverkar klimatet. Växthuseffekten och förändringar av klimatet är ett globalt miljöproblem och en av samhällets och Skanskas största miljöutmaningar i framtiden, säger Johan Gerklev, miljöchef på Skanska Sverige.

Totalt handlar det om drygt 1 000 tunga fordon på Skanskas arbetsplatser runt om i landet. Varje år köper Skanska cirka 15 000 kubikmeter diesel till denna typ av maskiner och fordon.

Avtalet med Statoil innehåller också en rad andra miljöinriktade åtgärder, bl a en minimering av tankbilstransporter genom effektivare logistik och en successiv övergång till andra miljövänliga drivmedel och bränslen.

- Ett konkret exempel är att Skanska Maskin i Göteborg nyligen bytt sina gamla tjockoljepannor till en ny pelletspanna och en ny kompletterande oljepanna där en lågsvavlig miljövänlig olja används, berättar Peter Bergqvist, inköpschef Skanska Sverige.

Skanska blev år 2000 det första internationella byggföretaget som miljöcertifierades. Läs mer på www.skanska.se om Skanskas miljösatsningar, och samarbetet med SIS Miljömärkning för att få fram en miljömärkning av bostäder.

_________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Johan Gerklev, miljöchef, Skanska Sverige AB,
tel: 0470-990 00, mobil: 070-542 30 10
Peter Bergqvist, inköpschef, väg och anläggning,
tel: 0470-991 80, mobil: 070-544 06 80