c

Ny marknadschef på Skanska Maskin

Pressmeddelande 2012-09-20 09:00 CET

Anette Helge har anställts som marknadschef på Skanska Maskin AB. Skanska Maskin erbjuder projektetableringstjänster och maskinuthyrning till hela byggbranschen.

Skanska Maskin expanderar kraftigt och har idag 21 kundcenter runt om i landet. Företaget erbjuder uthyrnings- och etableringsservice till hela byggbranschen. Som ett led i företagets offensiva satsning har Anette Helge anställts som marknadschef. Anette, som är civilekonom, kommer närmast från en tjänst som nordisk marknadschef för NCC Roads Holding AB och har lång erfarenhet som marknads- och försäljningschef från olika branscher.

- Vi vänder oss i hög grad mot byggbranschen som helhet och ser där en ökad efterfrågan på såväl maskinuthyrning som professionell etablering av byggarbersplatser. Våra produkter är effektiva, säkra och gröna, och vi är glada att kunna rekrytera en erfaren och kompetent marknadschef som ska se till att vi blir tydligare i vårt erbjudande till marknaden, säger Peter Camnert, VD för Skanska Maskin AB.

Skanska Maskin AB är ett dotterbolag till Skanska Sverige AB. Skanska Maskin erbjuder sig att ta ett helhetsansvar för etableringen av din byggarbetsplats. Vi hyr ut maskiner och utrustning, och är servicepartner genom hela projektet. I vårt sortiment finns allt från kranar och gröna bodar till säkra verktyg, el, värme, skyddsutrustning mm. Vi har en erfaren personal som alltid finns till hands, allt för att skapa en effektiv, säker och grön arbetsplats.

Länk till mer information om Skanska Maskin, www.skanska.se/sv/Bygg-och-anlaggning/Maskinuthyrning

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440