c

Skanska bygger två nya järnvägsbroar i Tomteboda

Pressmeddelande 2014-01-15 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga två järnvägsbroar över trafikerade spår i norra delen av Tomteboda bangård. Projektet har ett ordervärde på 145 miljoner kronor.

– Det här bygget är tekniskt sett mycket komplicerat då vi kommer att lansera två stycken 300 meter långa brobalkar av stål. Vår specialistkompetens kommer att ställas på sin spets, säger Niklas Bergman på Skanska.

Broarna som vardera kommer att bli 300 meter långa är en del av Mälarbanans utbyggnad. För att öka Mälarbanans kapacitet ska en sträcka på totalt 20 km, från Tomteboda till Kallhäll, få en utbyggnad av befintliga spår. Pendeltågen kommer därmed få två egna spår i mitten medan övrig tågtrafik kommer att kunna passera fritt på de två yttre spåren.

Utöver broarna ingår även en 200 meter lång stödmur i Huvudsta samt anslutande mark- och VA-arbeten i uppdraget.

Projektet startar i april och beräknas ta cirka två år att färdigställa.