c

Skanska och Stockholmshem sluter avtal om flerbostadshus i Årstadal

Pressmeddelande 2014-01-10 09:00 CET

Skanska har slutit avtal med Stockholmshem om att bygga flerbostadshus med totalt 153 hyreslägenheter i Årstadal. Avtalet är värt cirka 270 miljoner kronor.

Golvläggaren Bild: Tengbom Arkitekter/Stockholmshem

Avtalet utgör andra fasen i ett samarbete som inleddes tidigare i höstas. Skanska har under de senaste månaderna arbetat med rivning av befintliga kontors- och industrilokaler samt projektering av de nya flerbostadshusen i kvarteret Golvläggaren i Årstadal. 

– Vi har haft ett gott samarbete med Stockholmshem under den inledande fasen och är glada över förtroendet att nu få fortsätta med uppförandet av husen med byggstart i januari 2014. Området Årstadal utvecklas med hållbarhet som en viktig ledstjärna. Hyreshusen vi nu ska bygga kommer att motsvara högt ställda miljökrav och certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver, säger Henrik Key, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Flerbostadshusen kommer att få en total area om 11 000 kvm fördelat på mellan sju och åtta våningar. Under husen anläggs ett garage med drygt 100 parkeringsplatser i befintligt bergrum. Husen ska vara färdigbyggda under inledningen av 2016.

Skanskas avtal med Stockholmshem innebär även en option avseende utveckling av intilliggande kvarteret Syllen där det planeras för nyproduktion av ytterligare 240 hyreslägenheter.

– Våra nya hyresrätter i Årstadal skapar både fler bostäder för stockholmarna och är ytterligare exempel på våra ambitiösa miljömål. De nya lägenheterna bidrar även till den fortsatta utbyggnaden av ett av stadens viktigaste utvecklingsområden, säger Stockholmshems styrelseordförande Björn Ljung (FP).