c

Skanska bygger färdigt E6

Pressmeddelande 2013-01-28 08:30 CET

Nu är det dags att bygga ut den sista etappen av E6 till motorväg. Det handlar om en sträcka på 7,5 kilometer genom Världsarvet i Tanum. Skanska har vunnit projektet och ordersumman är på 452,8 miljoner kronor.

Väg E6 ingår som en viktig länk i stamvägnätet och binder samman Öresunds-, Göteborgs- och Osloregionerna. I och med bygget av den sista etappen kommer Sverige att ha en sammanhängande motorväg från Trelleborg till Oslo.

Den aktuella sträckan går mellan Pålen och Tanumshede. Det är ett utmanande projekt eftersom vägen korsar många berg och djupa leriga dalar. Sträckan går även genom Världsarv Tanum med sina unika hällristningar och gravfält från 1800-500 f Kr.

– Det är i utmanande projekt som detta som vi i Skanska verkligen får visa upp vår samlade kompetens. Motorvägsbygget genom Tanum kommer att behöva ta extra mycket hänsyn till kulturarv, djur och natur. Vi kommer att manna upp med experter inom grundläggning, miljö, broar, entreprenad, tillverkning, med flera, säger Christian Werner, regionchef på Skanska.

Första spadtaget sker i april och vägen skall vara färdigställd för trafiköppning sommaren 2015.

Projektfakta i korthet:
• Kund: Trafikverket
• Anbudssumma: 452,8 miljoner kronor
• 7,5 kilometer lång och 18,5 meter bred motorväg
• 6 broar, varav en över Gerumsälven
• 250 meter lång tunnel genom Gerumsberget
• Rastplats med tillhörande trafikplats

Kontakter

Kontakta: Christian Werner, Funktionschef
Telefon +46104484393