c

Skanska bygger miljöcertifierat äldreboende i Ale kommun

Pressmeddelande 2011-03-24 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag att bygga ett äldreboende åt Ale kommun. Bygget är ett led i Skanskas satsning på projektutveckling där Skanska investerar 70 miljoner kronor i projektet. Boendet hyrs sedan ut till Ale kommun i ett 20-årigt så kallat blockuthyrningsavtal.

För att tillgodose behovet av äldreomsorg har Ale kommun beslutat att ett äldreboende om 40 lägenheter ska byggas i natursköna omgivningar i Nödinge. Planerad byggstart är i april i år och inflyttningen beräknas till 1 september 2012. Genom att bygga med hög energiprestanda, effektiva installationer och noggranna val av material ska bygget miljöcertifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).  

Kontakter

Kontakta: Anders Erlandsson, vVD
Telefon 0104484116