c

Skanska kan återvinna upp till sextio procent av gammal asfalt

Pressmeddelande 2013-09-05 13:30 CET

Skanska kan med hjälp av ny teknik på asfaltverken öka återanvändningsgraden av gammal asfalt – och därmed minska koldioxidutsläppen.

asfaltsfötter

Skanska kan nu, med hjälp av ny teknik på asfaltverken, öka återanvändningsgraden av gammal asfalt. Normalt tillsätts omkring femton procent använd asfalt till den nyproducerade asfaltmassan, men efter ombyggnationer på asfaltverken går det att tillsätta mellan trettio procent och sextio procent gammal asfalt i den nya asfaltmassan med bibehållen kvalitet. Den nya tekniken införs successivt över landet i samråd med Skanskas kunder. Skanskas återanvändning av asfalt kommer i år att motsvara en koldioxidbesparing motsvarande uppvärmningen av över 4 000 normalvillor under ett år.

Skanska arbetar också tillsammans med Trafikverket med att införa en teknik för återvinning av kasserade rivna bildäck till ny asfalt. Detta för att dels göra en mer beständig beläggning med längre livslängd, men även för att ersätta det plastbaserade tillsatsmedel som annars behövs för asfalt som ska tåla extrema belastningar.

Skanskas mål är att vara det ledande gröna byggföretaget i Sverige. Under Skanskas Gröna vecka den 2-6 september 2013 lyfter Skanska fram företagets gröna initiativ för att öka medvetenheten om miljöfrågor och grönt byggande hos medarbetare, kunder och andra samarbetspartner.

Kontakter

Kontakta: Jonas Lindberg, Distriktschef
Telefon +46104493240
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440