c

Pressmeddelande: Skanska utser den 200:e gröna arbetsplatsen

Pressmeddelande 2010-09-29 08:45 CET

Skanskas satsning på gröna arbetsplatser fortsätter. Med ombyggnadsprojektet Prästbolet 2 i Lycksele har nu 200 arbetsplatser runt om i Sverige kvalificerat sig som gröna, vilket bland annat innebär effektivare energianvändning och utökad satsning på att använda miljövänliga produkter och material.

Sedan första utmärkelsen utdelades till bostadsprojektet Flaggskepparen i Malmö 2008 har intresset varit enormt och på bara två år har 200 projekt kvalificerat sig och ansökningarna fortsätter att välla in. Därmed finns idag dubbelt så många gröna arbetsplatser som målet var för hela 2009.

– Satsningen är en del i Skanskas vision för att bli det ledande gröna projektutvecklings- och byggföretaget. Vi är övertygade om att våra kunder värdesätter förmågan att vi levererar gröna lösningar när de väljer leverantör och upphandlar tjänster, säger Elin Gustavsson, miljösamordnare på Skanska Sverige.

Grön arbetsplats är Skanskas egen miljömärkning som omfattar byggarbetsplatser, fasta anläggningar, kontor och läggarlag. Det innebär att miljöarbetet på arbetsplatsen utförs med en högre miljöambition än standard och kriterierna som ska uppfyllas för att bli grön uppdateras och skruvas åt med tiden.

– En stor del av de projekt som startar i Skanska ansöker om att bli en grön arbetsplats. Alla kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom att förändra sitt beteende i vardagen. Genom att även konvertera våra arbetsplatser så drar vi ytterligare ett strå till stacken och dessutom skapar det en intern stolthet, säger Elin Gustavsson.

Byggarbetsplatser är på många sätt en utmaning för miljötänkande. Hur bygger vi så effektivt som möjligt, med så lite spill av material som möjligt? Hur minimerar vi energianvändning under uppförandet? Hur planerar vi transporter till och från arbetsplatsen för att minska buller och bränsleförbrukning? Frågeställningar som dessa låg till grund för ett omfattande idéarbete inom Skanska.

Arbetet resulterade i formulerandet av ett antal kriterier och ett poängsystem för att klassa byggarbetsplatser som gröna. Bland kriterierna finns sortering av avfall utöver kraven enligt lag, rutiner för fortlöpande information om miljöarbetet till dem som arbetar där, samt utbildning av maskinförare och förare av tunga fordon i sparsam körning och mycket annat.