c

Skanska bygger forskningslaboratorium vid Karolinska Institutet

Pressmeddelande 2013-10-02 09:30 CET

Skanska har slutit avtal med Akademiska Hus om att bygga en stor del av det nya forskningslaboratoriet på Karolinska Institutets Campus i Solna. Kontraktssumman uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

Det nya laboratoriet har fått arbetsnamnet Biomedicum och anläggs i den östra delen av Karolinska Institutets område, i anslutning till det nya Universitetssjukhuset på andra sidan Solnavägen. På en yta om 63 000 kvadratmeter, som Skanskas uppdrag innefattar, kommer experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner att samlas under ett tak.

– Vi är mycket tacksamma för förtroendet att tillsammans med Akademiska Hus få bygga detta avancerade forskningslaboratorium. Det är ett viktigt projekt för Skanska och vi kan dra god nytta av erfarenheter och lärdomar från tidigare laboratorieprojekt inom bland annat Karolinska Institutet Science Park, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige AB.  

Skanskas uppdrag inkluderar även förberedande markarbeten, vilka redan har påbörjats. När forskningslaboratoriet står färdigt 2018 blir det ett av Europas största med plats för 1 700 forskare och övrig personal.

– Karolinska Institutets och Hagastadens betydelse för den internationellt ledande forskningen inom Life Science stärks ytterligare genom Biomedicum. Vi är glada över att i samverkan med Skanska och med hjälp av vår gemensamma kompetens få genomföra detta viktiga projekt, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.

Med Biomedicum skapas unika möjligheter till gränsöverskridande forskning när experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner för första gången samlas under ett tak. Det planeras för många mötesplatser och en kärna av gemensamma faciliteter, vilket gör att dyrbar utrustning kan utnyttjas effektivt av många.

Hållbarhet står i fokus vid byggandet vad gäller såväl materialval som tekniska lösningar. Avsikten är att Biomedicum ska certifieras enligt Miljöbyggnad.

Kontakter

Kontakta: Bengt Staaff, Head of Health and Safety Head of Seriousity
Telefon +46104481233