c

Ulf Norehn ny VD för Swedish Hospital Partners

Pressmeddelande 2011-08-18 14:00 CET

Ulf Norehn har idag utsetts till ny VD för Swedish Hospital Partners, bolaget som ansvarar för genomförandet av Nya Karolinska Solna, NKS, Skanskas största uppdrag.

Ulf Norehn har hitintills varit Utvecklingschef för Capital Hospitals, projektbolaget som har ansvaret för att genomföra sjukhusprojekten Barts and The London i Storbritannien. Skanska är delägare i både Capital Hospitals och Swedish Hospital Partners, SHP.  

Styrelsen för SHP har beslutat om ledningsförändringen inför den intensiva byggfasen som nu inleds. Överföringen av expertis från liknande projekt i Storbritannien ska säkra ett fortsatt framgångsrikt genomförande av NKS-projektet. 

Ulf Norehn, som ersätter Inger Olsson på VD-posten, har under det gångna året varit involverad som rådgivare i NKS-projektet. Han har en gedigen erfarenhet av sjukhusprojekt inom Offentlig Privat Samverkan, OPS, både från bygg- och ägarsidan vid Barts and The London och Derby. Ulf tillträder måndagen den 22 augusti.

- Ulfs erfarenhet från sjukhusprojektens alla faser från anbud till färdigställande kommer att tillföra värdefull kunskap till SHP och NKS, säger Martine Gagnon, Förvaltningsdirektör, Skanska Infrastructure Development.

Styrelsen för SHP vill framföra sitt tack till Inger Olsson för hennes engagerade och pådrivande arbete med att lägga en stadig grund för SHPs fortsatta arbete.

Inger Olsson tillträder en ny tjänst hos koncernstaben Risk Management där hon bland annat kommer att arbeta med att vidareutveckla riskhantering i våra affärsenheter.

- Ingers långa erfarenhet och kompetens kommer att ge bredd och djup till vårt fortsatta arbete med riskhantering inom koncernen, säger Thomas Alm, Direktör, koncernstab Risk Management.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440