c

Skanska renoverar Sergels torg

Pressmeddelande 2014-09-15 09:00 CET

Stockholms stad har gett Skanska i uppdrag att rusta upp brokonstruktionerna vid Sergels torg.

Sergels torg vilar på betongkonstruktioner från 50-talet som nu är i behov av renovering. Tätskiktet är gammalt och behöver bytas samtidigt som konstruktionen behöver förstärkas på många ställen. Skanska kommer även att förbereda för spårvägen som är planerad att gå fram här.

Det är ett omfattande arbete som väntar och utmaningarna är flera. Bland annat kommer arbetena att utföras vägg i vägg med flera kontor och butikslokaler. Området är dessutom en mycket trafikerad del av Stockholm med både fotgängare, cyklister och bilister att ta hänsyn till.

– Vi kommer att lägga stor vikt vid arbetsmiljö och säkerhet, vilket också var en avgörande parameter när vi fick uppdraget, säger Mattias Gretzer på Skanska.

Ytan som projektet omfattar sträcker sig från NK, förbi Sergels torg och Åhléns City, fram till centralstationen. Bygget kommer att genomföras i flera etapper och beräknas vara helt avslutat 2018. Skanska har i dagsläget kontrakt på de fyra inledande etapperna med option på övriga. Byggstart sker den 1 oktober.