c

Skanska tecknar hyreskontrakt med tv-operatören Sappa

Pressmeddelande 2013-07-04 08:30 CET

Skanska har tecknat hyreskontrakt i det nybyggda ÅF-huset i Göteborg om 912 kvm. Tv-operatören Sappa tillträder sina nya lokaler i samband med att ÅF-huset färdigställs den 1 januari 2014. Totalt rymmer det nya kontorshuset 14 900 kvm fördelat på 16 våningar där Sappa flyttar in på våning 15.

Skanska fortsätter därmed sin gröna resa genom ÅF-huset som blir nästa miljöprofilerade kontorsfastighet i Göteborg. Huset är precertifierat på den allra högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifierings-systemet LEED. Dessutom kommer huset att certifieras enligt EU Green Building vilket innebär att husens energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter.

– Vi är mycket glada över att vid årsskiftet flytta in i nya moderna kontorslokaler. Husets miljöprofil passar väl in på hur vi arbetar och hur vi vill uppfattas av våra kunder. Med det goda skyltläget ut mot E6:an får vi en mycket bra exponering och gör det lätt för våra kunder att hitta till oss. Våra nya miljöprofilerade lokaler kommer att stimulera till en god arbetsmiljö för våra medarbetare vilket jag ser som en mycket lönsam långsiktig framtid för Sappa, säger Hasse Svensson vd på AB Sappa.

– Vi ser en stor efterfrågan på nya, moderna kontorslokaler i Göteborgsområdet och för just nu diskussioner med ett flertal tänkbara hyresgäster till resterande ytor i ÅF-huset, säger Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

Kontakter

Kontakta: Mats Dynevik, Uthyrnings- och marknadschef
Telefon +46104484443