c

Skanska och Stockholmshem utvecklar bostadskvarter i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelande 2013-09-23 09:00 CET

Skanska och Stockholmshem har slutit avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Avtalet omfattar i första fasen en projektering av fem flerbostadshus med totalt 152 lägenheter, garage och butikslokaler.

Hornslandet Stockholmshem

Avsikten är att samarbetet ska leda fram till fas två som innebär ett avtal om genomförande med planerad byggstart under sommaren 2014.

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsområde med grön profil i Stockholm. Området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Här planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och spårväg.

– Vi är väldigt glada över att få samarbeta med Stockholmshem för att utveckla nya bostadshus med grön profil. Hållbarhetstänkande står i fokus här och avsikten är att söka miljöcertifiering för husen enligt Miljöbyggnad, vilket ställer höga krav på bland annat materialval, inomhusmiljö och energieffektivitet, säger Magnus Christiansen, distriktschef, Skanska Sverige AB.

– Vi har stor erfarenhet av hållbart byggande. Det innebär att skapa ett boende som är ekologiskt hållbart men också ger mervärden för hyresgästerna i form av bland annat god inomhusmiljö och ljudisolering, säger Stockholmshems styrelseordförande Björn Ljung (FP).

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag med 25 000 lägenheter och 200 000 kvm lokalyta runt om i Stockholm. Stockholmshem är ett allmännyttigt bolag och ägs av Stockholms stad. Omsättningen är 1,9 miljarder kronor.

Kontakter

Kontakta: Magnus Christiansen, Projektchef
Telefon +46104498051