c

Förändringar i ledningen för Skanska Sverige

Pressmeddelande 2011-08-31 10:00 CET

Från och med 1 oktober sker ett par förändringar i ledningen för Skanska Sverige.

Ny vice VD med ansvar för husbyggnadsregionerna i Stockholm och Skåne blir Pierre Olofsson som redan ingår i ledningen. Han är idag verksamhets-direktör med ansvar för flertalet supportfunktioner.

- Pierre Olofsson har gedigen erfarenhet från såväl supportfunktioner som från linjeorganisationen. Han har tidigare i flera år arbetat som regionchef för husbyggnadsverksamheten i Skåne och har därför en perfekt bakgrund för rollen som vice VD, säger Anders Danielsson, VD för Skanska Sverige.

Ny medlem av Skanska Sveriges ledning som verksamhetsdirektör blir Mats Nyström som idag är regionchef för bostadsbyggandet i Stockholm.

- Mats Nyström har många års erfarenhet som regionchef och vår ambition är att bygga kompletterande erfarenheter från linjeorganisationen och supportfunktioner . Inom verksamhetsstöd ryms utvecklingen av våra gröna satsningar och det viktiga arbetsmiljöarbetet. Mats Nyström blir ett bra tillskott i ledningen.

Johan Ellerstedt, som idag är vice VD för husregionerna i Stockholm och Skåne, kommer att tillträda en tjänst som VD för ett bolag som ska investera i och utveckla hyresrätter, Skanska Hyresbostäder AB. Inledningsvis kommer han att arbeta med att utreda affärsmöjligheterna för hyresrätter på den svenska marknaden.