c

Skanska bygger nya kontor på Östermalm

Pressmeddelande 2012-02-20 08:30 CET

Skanska har tecknat avtal med Vasakronan om att bygga två nya kontorshus i Svea Artilleri på Valhallavägen i Stockholm. Den sammanlagda kontorsytan är 7 000 kvadratmeter och ordersumman uppgår till 150 miljoner kronor.

Svea Artilleri

– Under många år har Skanska och Vasakronan samarbetat i ett flertal projekt, däribland ”The View” i kvarteret Jakob Större i Stockholm. Det känns väldigt bra att vi återigen har fått förtroendet att fortsätta samarbetet i det nya projektet Svea Artilleri. Vi bygger moderna och ljusa kontor som ska smälta in i områdets tidstypiska stadsprofil, säger Henrik Gustavsson, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Svea Artilleriregemente höll till på platsen fram till mitten av 1900-talet. Därefter fungerade husen utefter Valhallavägen som bl a försvarshögskola. Vasakronan har sedan cirka 10 år omdanat det historiska kvarteret i etapper till moderna kontor och bostäder. De nya husen är den sista etappen för ett komplett kvarter.

Gården där de nya kontorshusen ska byggas utgör en tyst och stillsam parkmiljö och stor ansträngning har lagts ned för att de bågformade kontorshusen ska smälta in i miljön. Husen blir tre våningar höga med terrass, ljusgård och sedumtak. Förberedande arbeten har pågått under ett par månaders tid och redan i mars inleds arbetet med att uppföra husens stommar.

– Vi har skapat en kontorsmiljö som känns riktigt bra och intresset för området har varit stort och hyreskontrakt är redan tecknade för cirka 80 procent. Det är glädjande att ha med oss Skanska som professionell part för uppförandet av dessa byggnader med tydlig miljöprofil där avsikten är att bland annat LEED-klassificera. Med en effektiv modern och samverkande byggprocess står byggnaderna färdiga redan under vår och sommar nästa år, vilket medför minimala störningar för alla kringboende, säger Renée Myrland, projektchef och ansvarig för genomförandet i samverkansform med Skanska.

Kontakter

Kontakta: Jan Selberg, Regionchef
Telefon +46104486604
Kontakta: Henrik Gustavsson, Distriktschef
Telefon +46104480325