c

Skanska bygger säkrare riksväg på Vätterns västra sida

Pressmeddelande 2013-07-03 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag att bygga om riksväg 49 – en viktig förbindelse mellan Bergslagen, Mälardalen och Västkusten. Kontraktet är värt cirka 68 miljoner kronor och uppdragsgivare är Trafikverket.

Vägens läge i det vackra landskapet vid Vätterns strand och skärgård samt närheten till Tivedens skogar inbjuder till en hel del turisttrafik. ”Vättern-rundan” som hålls i juni varje år är världens största cykelmotionslopp. Den nuvarande vägen mellan Gustavstorp och Rude är dock bristfällig och hårt olycksdrabbad. Den är smal och har mycket dåliga siktförhållanden.
Sträckan som ska byggas om är drygt tre kilometer lång och kommer att bli en så kallad mötesfri landsväg med ett vajerräcke som skiljer körriktningarna åt. Bredden kommer att fördubblas från drygt sex meter till mellan 10,3 och 13,3 meter. I den nya anslutningen till väg 50 vid Stjärnsund byggs en trafikplats med planskild korsning. Vägen har dessutom en viktig funktion som transportväg till och från Munksjö AB vid Aspa bruk.
– Efter ombyggnad till mötesfri landsväg med hastighetsgräns 100 km/timme och med omkörningssträckor förbättras framkomligheten. Restiderna beräknas minska i relativt stor utsträckning, säger Mats Lindahl på Skanska.
För att öka säkerheten och underlätta för svängande trafik anläggs separata på- och avfartsramper. Trafiksäkerheten bedöms bli betydligt bättre genom att den nya vägen byggs med 1+1 körfält och räcke i mittremsan. Även bättre linjeföring och säkrare sidoområden än på nuvarande väg bidrar till att trafiksäkerheten ökar.
Ombyggnaden av väg 49 kommer att pågå under cirka två år och arbetet startar nu i augusti.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440