c

Skanska tar storslam bland Trafikverkets arbetsmiljöpris

Pressmeddelande 2011-02-04 10:15 CET

Skanskas har vunnit tre av de fem arbetsmiljöpriser som Trafikverket delar ut för 2010. De tre projekten som prisas är Södra tvärleden i Örebro, Partihallsförbindelsen i Göteborg samt för andra året i rad Norra länken 11 i Stockholm.

Motiveringen för priset är:

• Noggrann produktionsplanering

• Systematisk identifiering av risker och genomförande av förebyggande åtgärder

• Stort arbetsmiljöengagemang hos samtliga i entreprenaden

• Exemplarisk tillbudsrapportering och tillbudshantering

– Jag är glad och stolt över att vi har fått utmärkelserna. Det synliga ledarskapet där vi genomför ett stort antal arbetsplatsbesök varje år och noggrant följer upp dessa är en nyckel till vår framgång, säger Kenneth Nilsson, vVD på Skanska Sverige.

Skanska genomför ett stort antal aktiviteter för att minska tillbud och olyckor på sina arbetsplatser. Bland annat har cheferna ute i verksamheten utbildats i säkerhetssamtal för att på ett bra sätt kunna föra en dialog på arbetsplatserna för att ändra beteenden och kultur.

Skanska har i de prisade projekten engagerat all personal, även inhyrd och under¬entreprenörer, i arbetet med att identifierade risker, arbetat systematiskt med tillbud och observationer och att sätta medarbetarnas säkerhet i första rummet. En avgörande faktor till framgången i arbetsmiljöarbetet är tydliga arbetsberedningar, att skapat ett öppet och gott arbetsklimat samt en bra och tillgänglig dokumentation av arbetsmiljöarbetet.

Om projekten

Södra tvärleden går mellan Marieberg och Almbro i Örebro. Vägen är utformad som en mötesfri landsväg (2+1 väg). Vägen avlastar Örebro kommun från genomfartstrafik som tidigare valde väg 51 och Glomman.

Partihallsförbindelsen ska koppla ihop E20 med E45. Den byggs som en fyrfältig bro och sträcker sig från E20 vid Ånäsmotet till en ny trafikplats i anslutning till E45 på Marieholm. Vid Ånäsmotet byggs en ny cirkulationsplats under E20. De befintliga lokalgatorna anpassas vid Ånäsmotet och i Marieholm.

Norra länken är en viktig pusselbit för att lösa Stockholmsregionens trafikproblem. NL11 ligger vid Norrtull och blir Norra länkens in- och utfart till E4an och Uppsalavägen. Skanska bygger en berg- och betongtunnel, installationsutrymmen, en temporär bro samt tillhörande vägarbeten.

Kontakter

Kontakta: Christian Werner, Funktionschef
Telefon +46104484393
Kontakta: Max Juhlin, Projektchef
Telefon +46104481082