c

Skanska uppgraderar det svenska stamnätet

Pressmeddelande 2013-06-11 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag att bygga en del av luftledningen mellan Hallsberg och Barkeryd. Kontraktet är värt cirka 190 miljoner kronor och uppdragsgivare är Svenska Kraftnät.

Projektet är den norra delen av SydVästlänken som byggs för att minska södra Sveriges sårbarhet i elförsörjningen. Skanskas del omfattar en cirka 40 kilometer lång växelströmsledning mellan Nykyrka norr om Motala, till Skänninge söder om Motala. Spänningsnivån blir 400 kV och överföringskapaciteten 1200 MW.
Sträckan för elledningen korsar varierande fauna såsom berg, vattendrag och skog. Vissa delsträckor av luftledningen kommer dessutom att byggas i så kallade Natura 2000-område och åkermark, vilket kräver särskild hänsyn till miljön.
– Vi kommer som vanligt att jobba i nära dialog med markägarna och ha med oss vår miljöstab under hela resan, säger Peter Niska, distriktschef på Skanska.
Arbetet syftar till att förstärka växelströmsnätet och öka driftsäkerheten i det svenska stamnätet. SydVästlänken ska även bidra till att minska skillnaderna i elpris som kan uppstå mellan olika områden.
Skanska är huvudentreprenör och projektet kommer att pågå från juni 2013 till november 2014.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440