c

Skanska sluter avtal om vidare upprustning av Betesgatan i Borlänge

Pressmeddelande 2013-06-13 09:00 CET

Skanska och AB Stora Tunabyggen har slutit avtal gällande om- och tillbyggnad för den sista etappen i miljonprogramsområdet Betesgatan i Borlänge. Avtalet gäller de återstående husen och gårdarna i området där Skanska har varit verksamt sedan 2007.

Betesgatan Borlänge

Skanska har i samverkan med AB Stora Tunabyggen renoverat totalt 210 lägenheter och fyravåningshusen har fått en våning till, vilket tillfört ytterligare 78 lägenheter i området. Parallellt med upprustning av husen har Skanska haft i uppdrag att förbättra husens närmiljö med trygghet och trivsel som viktiga ledstjärnor för arbetet. Gårdarna har byggts om med nya lekredskap, planteringar, sittmöbler och belysning. Dessutom har nya sophus med elektroniskt passersystem byggts. På parkeringen revs de gamla garagen och ersattes med nya. Planlösningen för fordonsplatser och garage har ändrats för att ge hyresgästerna mer insyn och kontroll över fordonen.

– Betesgatan är ett utmärkt exempel på ett lyckat samverkansprojekt. Vi har arbetat tätt tillsammans med Tunabyggen för att kunna ta ett helhetsgrepp på området. Det ska bli kul att nu få slutföra arbetet med att lyfta området in i 2000-talet, säger Johan Karlsson, projektchef, Skanska Sverige.

Utöver att husen förses med en ny våning renoveras balkongerna och stammar byts ut. Även kök och installationer rustas upp. Tillgängligheten förbättras genom installation av hissar och bredare dörrar. Bättre isolering innebär att energiförbrukningen minskas från 155 Kilowattimmar per år till 91.

– Med tanke på den efterfrågan vi haft på de tidigare släppta hyreslägenheterna på Betesgatan ser vi fram emot att inleda denna sista etapp i renoveringsarbetet. Vi hoppas att de 63 renoverade och de 21 nya lägenheterna ska bli ett bra tillskott till bostadsmarknaden, med tanke på den expansion inom näringslivet som ligger framför oss, säger Jörgen Olsson, vd, AB Stora Tunabyggen.

Arbetet med den sista etappen inleds omgående och beräknas vara färdigt till sommaren 2014.