c

Skanska tecknar hyreskontrakt med biomedicinföretaget Immunicum i ÅF-huset, Göteborg

Pressmeddelande 2013-11-15 07:50 CET

Skanska har tecknat hyreskontrakt i det nybyggda ÅF-huset i Göteborg om 262 kvm med Immunicum AB, ett biomedicinskt företag som utvecklar terapeutiska cancervacciner.

Immunicum tillträder sina nya lokaler den 1 mars 2014. Totalt rymmer det nya kontorshuset 14 900 kvm fördelat på 16 våningar, där Immunicum flyttar in i husets högdel.

Skanska fortsätter sin gröna resa genom ÅF-huset som blir nästa miljöprofilerade kontorsfastighet i Göteborg, och även ett nytt landmärke i porten till Göteborg. Huset är precertifierat på den allra högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Dessutom kommer huset att certifieras enligt EU Green Building, vilket innebär att husens energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter. I kontorsprojektet fokuserar man på frågor kring bl a energieffektivisering, VVS, el, belysning och akustik.

– Vi är mycket glada över möjligheten att kunna flytta in i det nya ÅF-huset! Det ger oss möjlighet att anpassa lokalerna helt efter våra behov och flytta in i ett modernt kontorshus med bra läge och tydlig miljöprofil, säger Jamal El-Mosleh, vd på Immunicum.

– Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på nya, moderna kontorslokaler i Göteborgsområdet och för just nu diskussioner med ett flertal tänkbara hyresgäster till resterande cirka 15 procent av ÅF-huset, säger Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

Kontakter

Kontakta: Mats Dynevik, Uthyrnings- och marknadschef
Telefon +46104484443