c

Välkomna till första spadtaget för Sveriges grönaste polishus i Rosengård, Malmö

Pressmeddelande 2011-03-14 08:00 CET

Den 16 mars tas första spadtaget för det nya polishuset i Rosengård, Malmö. Länspolismästaren Eva Årestad-Radner, kommunalrådet Ilmar Reepalu och Staffan Haglind, VD på Skanska Öresund inviger projektet. Under ceremonin kommer bl.a. en tidskapsel att grävas ned. Media är välkomna att delta vid ceremonin.

Skanska och Polismyndigheten i Skåne har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt för det nya polishuset. Skanska utvecklar och bygger fastigheten samt investerar cirka 95 miljoner kronor i projektet. Fastigheten uppförs i kvarteret Länsläkaren, nära Rosengårds centrum, och ska ersätta den mindre polisstation som finns i området idag.

– Vi är stolta över att ha fått Polismyndighetens förtroende att utveckla en anläggning som ska skräddarsys för deras verksamhet och som kommer att förbättra servicen för invånarna i östra Malmö. Det är också positivt att Polismyndigheten ställt mycket höga miljökrav på projektet, säger Staffan Haglind, VD på Skanska Öresund.

Det nya polishuset kommer att innebära en bättre och närmare service för invånarna i Rosengård och de östra delarna av Malmö. Lokalerna kommer att inrymma närpolisstation och totalt beräknas cirka 80 medarbetare ha sin bas på den nya stationen. Under byggets gång kommer Skanska att erbjuda praktikplatser till boende från Rosengård.

Stor vikt läggs vid att skapa en miljöriktig och energieffektiv byggnad. Energianvändningen beräknas bli cirka 50 procent lägre än gällande byggregler och byggnaden kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), med målet att minst nå den näst högsta nivån, LEED Gold. Byggarbetena kommer också att utföras enligt Skanskas koncept Grön Arbetsplats.

Skanska kommer dessutom att använda en ny patentsökt metod, Deep Green Cooling, för att utnyttja den naturliga temperaturen som lagras i marken för att värma och kyla polishuset istället för elkrävande kylmaskiner eller värmepumpar.

Tid: Onsdagen 16 mars, ca kl. 10.00-11.30.

Plats: Von Lingens Väg, Rosengård, Malmö

Om du kommer med bil så rekommenderar vi att du ställer bilen vid City Gross parkering. Välkomna!

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.