c

Sveriges största transportupphandling sänker byggkostnaderna

Pressmeddelande 2006-02-06 09:20 CET

Skanska Sverige intensifierar inköpsarbetet ytterligare och genomför just nu en av Sveriges största transportupphandlingar för leveranser av material till 3000 byggplatser runtom i Sverige. Upphandlingen är ett viktigt led i Skanskas arbete med att effektivisera byggprocessen och sänka kostnaderna.

 

Pressmeddelande frånSkanska Sverige

2006-02-06

Sveriges största transportupphandling sänker byggkostnaderna

Skanska Sverige intensifierar inköpsarbetet ytterligare och genomför just nu en av Sveriges största transportupphandlingar för leveranser av material till 3000 byggplatser runtom i Sverige. Upphandlingen är ett viktigt led i Skanskas arbete med att effektivisera byggprocessen och sänka kostnaderna.

Transportupphandlingen som motsvarar ca 200 Mkr är ett led i arbetet med att långsiktigt sänka byggkostnaderna. Satsningen syftar till kraftfullt sänkta transportkostnader, men lika mycket till att effektivisera hanteringen av material på byggarbetsplatserna och att skapa förutsättningar för egen import av material. Genom att kontrollera logistiken kan Skanska skilja på materialet och tjänsten och därmed få möjlighet att själva välja logistiklösning. På så vis blir valfriheten varifrån man köper material större.

Ett trettiotal leverantörer är med i upphandlingen. Utöver själva transporten innefattar upphandlingen även logistiklösningar i form av samleveranser i stor skala, elektronisk avvikelsehantering och leveranser ända fram till respektive arbetsmoment.

- I nuläget kommer leveranserna uppdelat på varje leverantör och det kommer många leveranser per dag. Detta medför att vår produktion störs genom att vår produktionspersonal måste ta hand om materialet direkt när det anländer, säger Andreas Johansson, ansvarig för upphandlingen på Skanska Inköp. Tack vare den nya transportlösningen styr vi nu transporterna själva och vi kommer på så vis att kunna öka samordningen av leveranserna, så att allt vårt material kan levereras med samma transportör vid en samlad daglig transport.

Materialet skall även kunna sampackas av transportören, oavsett om det är beställt vid olika tillfällen och från olika leverantörer. När leveransen sker skall godset kunna lyftas direkt till montageplatsen, allt för att minimera onödiga och tidskrävande mellantransporter på byggarbetsplatsen.

- Genom elektronisk avvikelsehantering kommer vi också att kunna fånga upp avvikelser i leveranskedjan, och därmed skapa förutsättningar för att höja kvaliteten och leveranssäkerheten, säger Andreas Johansson. _________________________________________________________För ytterligare information, kontakta:Andreas Johansson, Inköp Skanska Sverige AB, tel 073-410 17 38