c

Skanska bygger Östra länken i Linköping

Pressmeddelande 2010-12-15 09:00 CET

Skanska ska bygga en 2,2 kilometer lång förbifart i Linköping. Kontraktssumman uppgår till 173 miljoner kronor. Vägen som blir en 2+2 väg kommer att avlasta de centrala delarna av Linköping. Förhoppningen är att trafiken ska flyta bättre och därigenom minska belastningen på miljön.

Skanska kommer att bygga Östra länken, en ny del av väg 35, som leder trafiken förbi de centrala delarna av Linköping. Vägen kommer att bli en 13,5 meter bred 2+2 väg och syftet är att minska trafikstörningarna och därigenom möjliggöra för staden att utvecklas. Den minskade biltrafiken kommer att bidra till en förbättrad stadsmiljö och minska belastningen på miljön i centrala Linköping. Kund av projektet är Linköpings kommun och Trafikverket.

– Säkerhet är en viktig fråga i Skanska därför känns det bra att vi tillsammans med kommunen kommer att bidra till en säkrare trafikmiljö för de boende i Linköping. Samtidigt hoppas jag att alla trafikanter kommer att hjälpa oss att skapa en säker arbetsmiljö för oss som arbetar med projektet, säger Peter Niska, distriktschef på Skanska.

Planering av projektet kommer att starta under december 2010 och förbifarten kommer att vara färdigställd under sommaren 2013. Ett 30-tal personer kommer att arbeta med att bygga den nya vägen. I projektet ingår nio broar samt en järnvägskorsning.