c

Skanska hyr ut 400 kvm till i Gröna Skrapan i Göteborg

Pressmeddelande 2011-05-19 09:00 CET

Skanska har tecknat hyreskontrakt om cirka 400 kvm i det energisnåla och miljöriktiga kontorshuset.

Gröna Skrapan är 17 000 kvm stort och 16 våningar högt. Huset har många klimatsmarta lösningar, vilka medför en besparing på 3 000 000 kWh som motsvarar 3 miljoner kronor varje år. Även Skanskas verksamheter i Göteborg har sina lokaler i de energieffektiva lokalerna.

Teknikkonsultföretaget Apply Emtunga kommer att hyra cirka 400 kvm i Gröna Skrapan och flyttar in den 1 augusti 2011. Bolaget bedriver konstruktion, projektledning, tillverkning och försäljning av bostäder till olje- och gasindustrin offshore och på land.

– Moderna och miljöriktiga lokaler i Gröna Skrapan gjorde att vårt val kändes naturligt, säger Christofer Edström, VD på Apply Emtunga.

Skanskas nya kontorshus Gröna Skrapan var först ut i Norden med en precertifiering på den allra högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. LEED som står för ”Leadership in Energy and Enviromental Design” är ett internationellt system för miljöcertifiering av byggnader. Resursanvändning, byggnadens läge, utformning och inomhusklimat samt minimering av energiförbrukning och avfall ligger till grund för en LEED-klassificering. Dessutom är Gröna Skrapan det första kontorshuset i Göteborg som uppfyller kraven för EU GreenBuilding-märkning. Det innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Kontakter

Kontakta: Mats Dynevik, Uthyrnings- och marknadschef
Telefon +46104484443
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440