c

Diligentia får Skanskas gröna framtidspris

Pressmeddelande 2013-04-09 09:00 CET

Fastighetsbolaget Diligentia tilldelas priset för att de har en tydlig ambition att ligga i framkant i miljöfrågorna. Det tydliga fokuset på miljö och hållbarhet genomsyrar ombyggnadsprojektet Sveavägen 44 i Stockholm och bidrar till utvecklingen av grönt byggande.

Sveavägen 44

Skanskas gröna framtidspris lyfter fram kunder och samarbetspartners till Skanska som bidrar till användningen av gröna lösningar och driver på ett hållbart samhällsbyggande. Diligentia har valt att certifiera sina byggnader enligt Miljöbyggnad eller BREEAM. Projektet Sveavägen 44 i centrala Stockholm är på god väg att uppnå sin höga målsättning att certifieras i BREEAM på nivå Excellent.

– Diligentia har tagit ansvar för ett hållbart byggande genom att ställa höga krav på bland annat energieffektivitet i sin upphandling. Effektiva gröna lösningar som till exempel lagring av energi i berget under byggnaden, solfångare och gröna tak bidrar till mycket god energiprestanda, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige.

Diligentia tar emot priset vid Skanskas Framtidsdag i Stockholm den 9 april. Dagen är ett forum för hållbart samhällsbyggande där Skanska samlar politiker, kunder, opinionsbildare och studenter för diskussion och inspiration kring hur vi kan skapa levande och hållbara städer. Priserna för Skanskas gröna framtidspris övriga två kategorier, bästa offentliga kund och bästa samarbetspartner, delas ut vid Skanskas framtidsdagar i Malmö respektive Göteborg. I Malmö mottog Polismyndigheten i Skåne priset som bästa offentliga kund. Priset som bästa samarbetspartner kommer att delas ut den 24 april i Göteborg.

Kontakter

Kontakta: Victor Verboog, Regionchef
Telefon +46104480747
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440