c

Skanska utvecklar stadsdel med 190 lägenheter i Växjö

Pressmeddelande 2014-10-03 10:30 CET

Skanska har utsetts till vinnare i Växjö kommuns markanvisningstävling för västra delen av kvarteret Skärvet. Mellan centrum och Norra Bergundasjön ska en levande stadsdel med 190 bostäder i blandade upplåtelseformer byggas. Det vinnande förslaget har gestaltats av arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg.

Växjö kv Skärvet

Det nya kvarteret ligger centralt i Växjö och utgör första delen av den nya stadsdelen Bäckaslöv. På en bruttoarea om drygt 20 000 kvadratmeter ska en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel skapas som förstärker Växjös profil som Europas grönaste stad.

– Vi är glada och hedrade över att vårt förslag vunnit kommunens gillande. Här får vi möjlighet att bidra till den fortsatta utvecklingen av ett hållbart Växjö. En spännande utmaning som är sporrande för oss som samhällsutvecklare och glädjande för växjöborna som får ett stort tillskott av nya bostäder i attraktivt läge, säger Tobias Abrahamsson, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Byggnaderna i det nya kvarteret kommer att miljöcertifieras, och skog och grönytor ska integreras i området för minimal påverkan på djur- och växtliv. I området kommer förnyelsebara energikällor med minimal miljöpåverkan, såsom solceller, att användas.

– I kvarteret Skärvet ger vi utrymme för framtidens boende. Vi förtätar staden, byggandet ligger i framkant ur ett miljöperspektiv och här blandas olika boendeformer – bland annat ett särskilt boende för äldre. I kombination med en planerad vårdcentral i kvarteret, tror vi att det också blir en hög servicenivå i området, säger Per Schöldberg (C) kommunalråd.

Social mångfald i området uppnås genom att såväl bostadsrätter som hyresrätter byggs. Därtill byggs en skola, studentbostäder och äldreboende. Målsättningen är att kunna lansera en arbetsmarknadssatsning i samband med byggandet av kvarteret där arbetslösa ska kunna erbjudas sysselsättning.

Nu vidtar planering och projektering. Byggstart kommer att ske under 2015.

Kontakter

Kontakta: Håkan Isfalk, Marknadschef AO
Telefon +46104489213