c

Skanska tecknar hyresavtal med QlikTech i Lunds grönaste byggnad

Pressmeddelande 2011-01-12 09:00 CET

Skanska Öresund har tecknat hyresavtal med QlikTech som hyr hela kontorsfastigheten Forskaren i Lund NE, cirka 11 200 kvm. Fastigheten har en tydlig miljöprofil och är Lunds grönaste byggnad. Hyreskontraktet gäller från och med den 1 januari 2011.

Forskaren är Lunds första Green Building och därmed den grönaste kontorsfastigheten i Lund. Energieffektivitet och miljöhänsyn genomsyrar fastigheten. En lång rad åtgärder gör att energianvändningen blir 40 procent lägre än Boverkets normer, vilket mer än väl uppfyller kravet på minst 25 procents sänkning för märkning enligt EU GreenBuilding. Stort fokus har lagts på att skapa energieffektiv ventilation och effektiv värmeåtervinning. Huset är också byggt med ett tätt och välisolerat klimatskal. Därutöver har stora insatser gjorts för att minimera fastighetens miljöpåverkan. Som exempel kan nämnas att fastigheten enbart använder miljövänlig fjärrvärme och fjärrkyla.

Skanska förvärvade byggrätten 2006 och påbörjade kort därefter byggnationen av fastigheten. Sony Ericsson har varit hyresgäst från dess att fastigheten färdigställdes under 2009. Skanskas avtal med Sony Ericsson övertas av QlikTech den 1 januari 2011. I området Lund NE finns idag ett kluster av stora och små företag, de flesta med fokus på forskning och utveckling.

Svenskgrundade QlikTech har över 16 000 kunder i över 100 länder över hela världen. QlikTechs kraftfulla och lättanvända beslutsstödsplattform QlikView hjälper människor att snabbt fatta bättre beslut.

”Vi är mycket glada att få QlikTech som hyresgäst. Detta är ytterligare ett exempel på att moderna och miljöriktiga kontor är väldigt attraktiva på hyresmarknaden”, säger Staffan Haglind, VD på Skanska Öresund.

”Med vårt nya kontor kan vi fortsätta växa i Sverige”, säger Jonas Nachmanson, CTO på QlikTech. ”Vi har nu påbörjat en omfattande omprofilering av kontoret för att harmoniera med bolagets värderingar och varumärke”.

Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.