c

Skanskas huvudkontor blir grön arbetsplats

Pressmeddelande 2009-07-07 09:00 CET

Skanska fortsätter satsningen på att göra arbetsplatserna i Sverige mer miljövänliga – såväl kontor som byggarbetsplatser. Skanskas huvudkontor i Solna har nu blivit en grön arbetsplats, vilket bland annat innebär effektivare energianvändning och utökad satsning på att använda miljövänliga produkter och material.

Länk till hela pressmeddelandet

Länk till grafik om grön arbetsplats