c

Tryggt boende för 13 000 i nya Järvastaden

Pressmeddelande 2005-11-17 09:07 CET

Järvastaden blir det första större bostadsområde som från grunden byggs med erfarenheterna från polisens och byggföretagens samarbete ”Bo Tryggt”. Totalt kommer 4200 lägenheter att uppföras i den nya stadsdelen och hela området beräknas vara färdigutbyggt 2016.

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

2005-11-17

Tryggt boende för 13 000 i nya Järvastaden

Järvastaden blir det första större bostadsområde som från grunden byggs med erfarenheterna från polisens och byggföretagens samarbete "Bo Tryggt". Totalt kommer 4200 lägenheter att uppföras i den nya stadsdelen och hela området beräknas vara färdigutbyggt 2016. 

Till helgen 19-20 november är det första chansen att köpa någon av de 63 lägenheterna i etapp 1 av Järvastaden. Byggstart sker till sommaren och första inflyttning är beräknad till slutet av 2007. Järvastaden gränsar till Agnesberg och Bagartorp samt naturområdet Järvafältet, på gränsen mellan Solna och Sundbyberg. Området är geografiskt lika stort som Essingeöarna och kommer att ge kommunerna ett rejält befolkningstillskott.

-Storleksmässigt är det en mindre svensk stad vi ska bygga, säger Madeleine Nobs, Skanska Nya Hem. Säkerhet, bredband och gott om förvaring ligger högt på listan över vad våra kunder vill ha och det är önskemål som vi kan tillgodose i Järvastaden.

-En stor mängd brott sker i anslutning till våra bostäder, säger Anders Rydberg, Stockholmspolisen. Att ta med de kunskaperna redan i planeringen av ett nytt bostadsområde, som här i Järvastaden, gör det möjligt att bygga bort många brott. 

Exempel på bebyggelseplanering som gjorts i Järvastaden för att göra området tryggt är:
 
Utemiljö;
Låg och gles vegetation som ändå skärmar av ytor närmast byggnader från allmänna ytor.
Gårdar upplyfta från gatunivå utan tillträde och insyn direkt från gatunivå.
Bra utblick från lägenheter åt flera håll.
Nära men inte trångt mellan hus inom kvarteret, lagom avstånd, gäller även mot kommande bebyggelse på nästa gata.

Allmänna utrymmen;
Postfack i entréer.
Raka öppna trapphus med fönster.
Separata in- och utgångar till garage.
Dörrar till in- och utgångar allmänna utrymmen med genomsiktligt glas.
Bokningstavla för tvättstuga i separat utrymme utanför tvättstugan.
Tvättstuga låsbar med egen bokningscylinder under tvättpass.

Lägenheter;
Bottenvåningar upplyfta från gatunivå mot gata.
Klassade säkerhetsdörrar utan brevlådor.
Säkerhetsspanjoletter och lås med samma nyckel som lägenhetsdörr på fönster och fönsterdörrar i bottenvåningar.

Ladda hem pressbilder från www.skanska.se/bilderjarvastaden

För ytterligare information, kontakta:
Madeleine Nobs, marknadschef Skanska Nya Hem, tel 070-514 49 43