c

Skanska bygger om åt Poseidon i Göteborg

Pressmeddelande 2012-11-26 10:00 CET

Skanska har slutit partneringavtal med Bostads AB Poseidon om förnyelse och tillbyggnad på fem bostadshus i Backa Röd, Göteborg. Det rör sig om fastigheter byggda 1971 som ska byggas om till lågenergihus med start till sommaren 2013.

Partneringsamarbete säkerställer full insyn och delaktighet från beställaren redan i ett tidigt skede av projektet. Avtalet är uppdelat i två faser där den första fasen innebär att utarbeta förslag på byggmetod och ta fram en kalkyl för arbetet. Den andra fasen utgörs av själva byggentreprenaden.

Det är fem punkthus i fyra våningar som Skanska ska bygga om och tilläggsisolera. Husen ska dessutom utrustas med hissar och byggas på med två nya våningsplan, vilket innebär 40-50 nya lägenheter.

- Vi är mycket glada över avtalet med Poseidon och ser fram emot ett gott samarbete under åren som kommer. Skanska har god erfarenhet av att renovera byggnader i Miljonhemmet och gläds särskilt mycket åt att Poseidon har valt att fokusera på hållbarhet. Att skapa energieffektiva bostäder ligger helt i linje med våra ambitioner, säger Sten-Åke Ottoson, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Redan häromåret utförde Skanska ett pilotprojekt i samma bostadsområde åt Poseidon där ett hus från 1970-talet byggdes om till lågenergihus. Det gav positiva erfarenheter inte minst beträffande energiåtgång som gick från 178 kWh/m2 Atemp till 60 kWh/m2 Atemp.

- Punkthusen är ett spännande projekt i vårt pågående arbete med förnyelsen av Backa Röd. Det är extra roligt att det blev en partnering med Skanska och samma projektgrupp som pilotprojektet. Detta gör att vi har en gemensam kunskapsplattform och med det innovativa samarbetsklimatet och engagemang som gruppen visat på tidigare, kommer vi att utveckla både lösningar och samarbetet ytterligare! säger Cathrine Gerle, projektledare, Bostads AB Poseidon.

Arbetet beräknas vara färdigt under vintern 2015.