c

Skanska flyttar 300 000 kubikmeter berg för att ge plats åt nya tunnelbanetåg i Norsborg

Pressmeddelande 2012-12-07 10:00 CET

Nu är det klart att det är Skanska som har vunnit bergentreprenaden i bygget av Norsborgsdepån. Kunden är SL och ordersumman är på 233 miljoner kronor.

När SL inför ett nytt signalsystem på röda linjen kommer trafiken att kunna bli tätare och nya vagnar kommer att införas. Norsborgsdepån blir plats för löpande underhåll, reparationer och städning av de nya tunnelbanevagnarna. 

Skanska prioriterar gröna lösningar i sina projekt. I arbetet med Norsborgsdepån lägger man stor vikt vid att utföra projektet med så lite resursåtgång som möjligt.

– Vi har bland annat investerat i nya maskiner och resurseffektiva transportlösningar av berget, säger Bo Söderström, avdelningschef på Skanska.

Projektet omfattar cirka 300 000 kubikmeter berg i 3 kilometer tunnlar och startar omgående för att vara klart i december 2014.