c

Skanska och Malmö beslutsfattare diskuterar regionens hållbara tillväxt

Pressmeddelande 2011-03-21 08:00 CET

För fjärde året i rad bjuder Skanska in beslutsfattare och aktörer i samhällsbyggnadsfrågor i Malmöregionen till Skanskas Framtidsdag den 22 mars. Media är välkomna att delta vid Skanskas Framtidsdag.

Eftermiddagen den 22 mars bjuder Skanska in beslutsfattare och aktörer i samhällsbyggnadsfrågor till en inspirerande eftermiddag för att diskutera nya idéer för att förena regionens tillväxt med ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Annie Johansson (C), ledamot och vice gruppchef i riksdagen, ekonomisk talesperson för Centern, kommer att berätta om regeringens planer och visioner för en hållbar infrastrukturpolitik.

Skanskas Green Business Officer Cecilia Fasth kommer att visa några av de viktigaste globala trenderna som vi ser inom hållbart samhällsbyggande.

Anders Olshov, Chef för Öresundsinstitutet berättar om vad som krävs för att stärka regionens attraktionskraft ytterligare och samtidigt göra tillväxten mer hållbar.

Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm och författare till boken Nextopia, kommer att reflektera kring hur vi ska anpassa oss till det hållbara samhället och vad det ställer för krav på samhällsbyggarna.

Studenter från Lunds Tekniska Högskola presenterar en vision för hur ett framtida socialt hållbart Skåne kan se ut 2030.

Seminariet avslutas med en debatt mellan några av regionens tongivande politiker och samhällsdebattörer om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för ökad tillväxt och hållbarhet i framtiden.

Tid: Tisdagen den 22 mars kl 12:30-17:00

Plats: Malmö Högskola Norden, Skiöldsgatan 10, Malmö.

För fullständigt program och mer information, gå till

www.skanska.se/skanskasframtidsdag.

Välkomna!