c

Skanska har tecknat hyresavtal med Reinertsen i energisnålt kontorshus i Göteborg

Pressmeddelande 2012-11-08 09:00 CET

Skanska har tecknat ett hyreskontrakt i det om- och tillbyggda energisnåla kontorshuset på Kilsgatan 4, kvarteret Tennet, i Göteborg.

Det norskägda familjeföretaget Reinersten expanderar sin verksamhet i och med flytten till sommaren 2013 och hyr därmed drygt 5 100 kvm i de nya lokalerna. Reinertsen är teknikkonsulter inom områdena infrastruktur, samhällsplanering, energi, miljö, bygg, industri, olja och gas.

Huset på Kilsgatan 4 består i dag av en kontorsyta på 8 000 kvm samt en nybyggnation om totalt 12 000 kvm. Fullt utbyggd omfattar kontorshuset totalt 20 000 kvm. Skanska fortsätter därmed sin gröna resa där Tennet blir den andra miljöprofilerade fastigheten i Göteborg med ett flertal miljöfördelar och klimatsmarta lösningar, bl a solceller som minskar nettoförbrukningen av el i huset. Kvarteret Tennet är precertifierat på den allra högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifierings-systemet LEED. Dessutom kommer huset att certifieras enligt EU GreenBuilding, vilket innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter. Fastighetens läge vid Gullbergsvass är perfekt för pendlare med gångavstånd till Centralstationen och Nils Ericsons bussterminal.

– Vi välkomnar Renertsen till ett av Göteborgs mest intressanta framtidsområden, där Centrala Älvstaden växer fram. I huset finns det plats för fler företag som har miljöfokus. Något som varit extra viktigt att fokusera på är arbetsmiljön och mötesplatserna i huset. De generösa entréytorna i huset innehåller gemensam reception, konferens samt restaurang/café, säger Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

– Det goda läget, lokalens utformning, närhet till kommunikationer och att det ligger i ett av Göteborgs mest intressanta utvecklingsområden har varit avgörande för oss. Vi har rekryterat 100 medarbetare under året som gått och kommer fortsätta att växa framöver. Vi satsar mycket på att ha en bra arbetsmiljö för våra ingenjörer och att huset har en tydlig miljöprofil är viktigt för oss, säger David Hellström, vd på Reinertsen.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

 

 

 

 

Kontakter

Kontakta: Mats Dynevik, Uthyrnings- och marknadschef
Telefon +46104484443
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440